close

Nová registrácia, prihlásenie

Registrácia

Darčekový balíček

darcekovy balicek
viac informácií nájdete tu

DARČEK-PREKVAPENIE,

Katarina a Michal
Ahojte,
2.9.2011 sme si s manzelom uzili darcek " Romantika v balone " nad Seneckymi jazerami. Bolo to velmi krasne, pohodove, bezproblemove, a to sme sa obavali ako to zvladneme kedze som...
Nedeľa, 18 September 2011

Práve nakupuje

Máme online 32 hostí 
Obchodné podmienky PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 27 November 2007 21:26
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na služby ponúkané spoločnosťou Darček-prekvapenie s.r.o. (zapísaná v obchodnom registri registri pod číslom 47044/B).
 1. Základné pojmy a vznik zmluvného vzťahu
  • 1.1 Zmluvné strany:
   Poskytovateľ: spoločnosť Darček-prekvapenie s.r.o.
   Zákazník: Fyzická, prípadne právnická osoba
   Obdarovaný: Držiteľ „darčekového balíčka“, je fyzická osoba, ktorá čerpá  poskytnuté služby  – môže byť totožný so zákazníkom
  • 1.2 Zmluvný vzťah je považovaný za právoplatne uzavrený akceptovaním cenovej ponuky a potvrdením objednávky.
  • 1.3 Akceptovaním cenovej ponuky a potvrdením objednávky zákazník a obdarovaný potvrdzujú, že súhlasia s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 2. Predmet zmluvy
  • 2.1 Predmetom zmluvy je zaistenie dodania služieb a neobyčajných darčekov uvedených a ponúkaných prostredníctvom spoločnosti Darček-prekvapenie s.r.o. 
  • 2.2 Služby sú sprostredkované prostredníctvom darčekovej poukážky, ktorá je súčasťou darčekovej zásielky, špecifikovanej záväznou objednávkou.
  • 2.3 Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a spoločnosťou Darček-prekvapenie s.r.o. vzniká doručením potvrdenia záväznej objednávky objednávateľovi. 
 3. Ochrana osobných údajov
  • 3.1 Osobné údaje nevyhnutné pre komunikáciu s kupujúcim sú považované za dôverné a budú použité výhradne pre účely uzavretia zmluvného vzťahu a interných rozborov k zlepšeniu ponúkaných služieb. Poskytovateľ sa zaväzuje, že tieto dôverné informácie neposkytne tretím stranám.
 4. Objednávka a realizácia objednávky 
  • 4.1 Služba vybraná z ponuky Poskytovateľa bude poskytnutá držiteľovi darčekovej poukážky.
  • 4.2 Objednávka sa môže realizovať doručením objednávky prostrednícvom internetového obchodu Poskytovateľa, ktorý je súčasťou webovej stránky http://www.darcek-prekvapenie.sk/  ,  prípadne elektronicky mailom na adrese  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.    Objednávka musí obsahovať kontaktné údaje, inak je nerealizovateľná.
  • 4.3  V prípade, že zákazník si nevyberie zo štandardnej ponuky, môže mu byť spracovaná individuálna ponuka na základe údajov ktoré poskytne. V prípade vypracovania individuálnej cenovej ponuky objednávke predchádza jej akceptácia.
  • 4.4  Po záväznom objednaní služby zákazníkom Poskytovateľ potvrdí objednávku.
  • 4.5  Pokiaľ je objednávka z portfólia zážitkových darčekov, Poskytovateľ pripraví a expeduje na Objednávateľom zadanú adresu darčekovú zásielku s darčekovou poukážkou a inštrukciami k objednanej službe. Inštrukcie k službe štandardne obsahujú  popis služby, informácie a podmienky za akých je možné danú službu zrealizovať. Môže obsahovať špeciálne informácie a pokyny pokiaľ sú tieto stanovené (dobrý zdravotný stav, lekárske potvrdenie, cestovné doklady, poistenie, a pod.).
  • 4.6  Súčasťou takejto darčekovej zásielky je zálohová faktúra za objednanú službu, so splatnosťou do 10 dní.  Pokiaľ si Objednávateľ želá poslať darčekovú zásielku priamo obdarovanému, v tom prípade zálohová faktúra za objednanú službu nie je súčasťou darčekového balíčka, ale je poslaná Objednávateľovi.
  • 4.7  Platnosť štandardnej darčekovej poukážky je štandardne 6 mesiacov od dátumu vydania, pokiaľ nie je uvedené inak. Do tejto doby je potrebné službu čerpať, inak zákazník stráca nárok na poskytnutie vybranej služby bez nároku uplatnenia si akejkoľvek náhrady, či vzniknutej náhrady škody. Termín realizácie je možné komunikovať až po uhradení aktivity a zaznamenaní úhrady.  Platnosť voľných darčekových poukážok je štandardne 12 mesiacov odo dňa vydania.
  • 4.8  V prípade objednávky darčeka z portfólia neobyčajných darčekov je Objednávateľ najkôr vyzvaný na úhradu objednaného darčeka.  Po zaznamenaní úhrady je neobyčajný darček zasielaný na adresu zadanú v objednávke.
   REZERVÁCIA TERMÍNU A REALIZÁCIA ZÁŽITKOVÉHO DARČEKA
  • 4.9.1 Darčeková poukážka oprávňuje je držiteľa na čerpanie aktivity počas platnosti darčekovej poukážky.  Darčeková poukážka umožňuje čerpať aktivitu na akú bola zakúpená.
  • 4.9.2 Termín čerpania služby je potrebné potvrdiť prostredníctvom rezervačného formulára na webovej stránke http://darcekprekvapenie.sk/, alebo mailom na elektronickej adrese  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .  štandardne 2 týždne pred plánovanou realizáciou (pokiaľ nie je uvedené inak).  Rezervácia musí obsahovať kontaktné údaje, číslo a farbu darčekovej poukážky, názov čerpanej aktivity a preferovaný termín a čas čerpania.  Obdarovaný odovzdá darčekovú poukážku realizátorovi aktivity uvedenom v inštrukciách k darčekovej poukážke. Realizátor aktivity  na základe darčekovej poukážky poskytne obdarovanému objednanú službu.
  • 4.9.3  Rezervácia je potvrdením zo strany Dodávateľa záväzná a nie je možné ju bez udania vážnych dôvodov meniť.  V prípade výskytu dôvodu, kvôli ktorému nie je možné čerpať aktivitu v rezervovanom termíne, je možné si dohodnúť náhradný termín, najneskôr však 3 dni pred rezervovaným termínom, v pracovnom čase do 17.00 hodiny, pokiaľ nie je v sprievodnom liste uvedené inak.  Stornovanie rezervovaného termínu nie je možné v deň konania aktivity. 
  • 4.9.4  V prípade objednávky darčeka z portfólia neobyčajných darčekov je Objednávateľ najskôr vyzvaný na úhradu objednaného darčeka.  Po zaznamenaní úhrady je neobyčajný darček zasielaný na adresu zadanú v objednávke.
  • 4.9.5. O rezerváciu termínu je potrebné požiadať najneskôr 2 týždne pred vypršaním platnosti darčekovej poukážky, nie neskôr. Toto sa týka všetkých druhov darčekových poukážok, štandardných aj voľných.
  • 4.9.6. Dobu platnosti darčekovej poukážky je možné predĺžiť úhradou doplatku (sumy sú uvedené na stránke www.darcek-prekvapenie.sk).  O predĺženie doby platnosti darčekovej poukážky je potrebné požiadať písomne/mailom najneskôr 2 týždne pred ukončením platnosti darčekovej poukážky.  Platnosť poukážky je možné predĺžiť najviac 1 x.
 5. Cena 
  • 6.1 Aktuálna cena  je uvedená na webovej stránke ku každej službe.  Ku každej službe je informácia, čo uvedená cena zahŕňa.  Po zadaní objednávky je cena uvedená v rekapitulácii objednávky.  Táto cena je platná počas platnosti darčekovej poukážky. 
  • 5.2 Cena je v EUR vrátane DPH.  Popri cene je uvedená ku každej aktivite aj bodová hodnota darčeka.
  • 5.3 Pri spracovaní individuálnej požiadavky na  službu, ktorá nie je štandardne v ponuke poskytovateľa je spracovaná individuálna cenová ponuka, ktorá je platná po jej akceptácii oboma zmluvnými stranami.
 6. Platobné podmienky
  • 6.1 Platba za objednanú službu (služby) je realizovaná elektronicky na bankový účet poskytovateľa na nasledovné účty:

   Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a.s.   
   Číslo účtu:  2464437154/0200   
   IBAN  SK10 0200 0000 0024 6443 7154  
        
   Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo Vašej objednávky.  VS slúži na identifikáciu Vašej platby.
  • 6.2 Platba sa považuje za zrealizovanú jej pripísaním na bankový účet poskytovateľa.
  • Platba v hotovosti je možná len pri osobnom odbere darčekovej zásielky v kancelárii Poskytovateľa.
 7. Odstúpenie od zmluvy
  • 7.1 Zákazník môže do okamihu rezervácie termínu realizácie služby odstúpiť od zmluvy/objednávky bez udania dôvodu.  Storno poplatok je 10 EUR + poštovné a balné z konkrétnej objednávky. Objednávateľ je povinný písomne uviesť odstúpenie od zmluvy a vrátiť Dodávateľovi darčekovú poukážku v darčekovom balíčku spolu so sprievodným listom.  Poskytovateľ je povinný do 7 dní od obdržania zaslaného darčekového balíčka a písomného odstúpenia od zmluvy vrátiť sumu za službu zníženú o storno poplatok, poštovné a balné.  Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od dátumu objednávky je bez storno poplatku.  
  • 7.2 Obdarovaný si môže nájť namiesto seba náhradníka na čerpanie služby, pokiaľ náhradník spĺňa podmienky poskytnutia objednanej služby (zdravotný stav, vek a pod.). V tomto prípade sa náhradník preukáže u externého dodávateľa služby darčekovou poukážkou“.
  • 7.3 Zákazník má nárok odstúpiť od zmluvybez storno poplatku:
   • a) v prípade zrušenia objednanej služby,
   • b) v prípade hrubého porušenia zmluvných povinností poskytovateľom.
  • 7.4. Obdarovaný má možnosť vybrať si náhradnú aktivitu z aktuálnej ponuky www.darcek-prekvapenie.sk v prípade, že Poskytovateľ nevie objednanú aktivitu poskytnúť z dôvodu zmeny/zrušenia aktivity zo strany externého dodávateľa služby. 
  • 7.5 Poskytovateľ má nárok odstúpiť od zmluvy
   • a) v prípade zrušenia objednanej služby externým dodávateľom,
   • b) z dôvodu hrubého porušenia zmluvných povinností zákazníkom, prípadne obdarovaným vyplývajúcich z článku 8 tejto Zmluvy.
    Odstúpenie od zmluvy je potrebné poslať písomne/mailom.
 8. Povinnosti zmluvných strán
  • 8.1 Zákazník alebo obdarovaný (osoba čerpajúca službu) je povinný:
   • a) zabezpečiť si všetky potrebné doklady nevyhnutné k realizácii služby, ktoré sú definované v darčekovej zásielke v inštrukciách (pokiaľ sú tieto požadované),
   • b) u osôb mladších ako 15 rokov zabezpečiť doprovod dospelej osoby,
   • c) u osôb mladších ako 18 rokov zabezpečiť súhlas zákonného zástupcu.
   • d) riadiť sa a dodržiavať inštrukcie uvedené v sprievodnom liste, ktorý je súčasťou darčekového balíčka.
   • e) dodržiavať všetky pokyny realizátora aktivity tak, aby žiadnym spôsobom nebola ohrozená bezpečnosť.
  • 8.2 Obdarovaný je povinný dostaviť sa včas na miesto čerpania služby.
  • 8.3 Obdarovaný sa objednaných služieb zúčastňuje na svoju plnú zodpovenosť. 
  • 8.4 Dodávateľ služby je oprávnený neumožniť obdarovanému čerpať objednanú službu, pokiaľ je tento pod vlivom alkoholu, či iných omamných látok. Tiež takto môže postupovať, pokiaľ sa obdarovaný neriadi inštrukciami, ktoré sú súčasťou objednanej služby.
  • 8.5 V prípade, že zákazník nesplní podmienky podľa 8.1.až 8.5. poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré týmto konaním vzniknú.
  • 8.6 V prípade, že zákazník spôsobí svojím neuváženým konaním poskytovateľovi alebo externému dodávateľovi služby škodu, je povinný túto neodkladne uhradiť.
  • 8.7 V prípade, že sa objednaná služba nezrealizovala z dôvodu nevhodného počasia (pri službách, ktoré sú od tejto podmienky závislé), má zákazník nárok dohodnúť si náhradný termín. 
  • Pokiaľ sa zákazník/obdarovaná osoba nedostaví na miesto realizácie v rezervovanom termíne, nie je s realizátorom ani s Poskytovateľom dohodnutá inak, darčeková poukážka prepadá bez nároku na náhradu. 
 9. Reklamácie
  • 9.1 V prípade pokiaľ objednaná služba nebude dodaná v súlade so špecifikáciou v dodanej darčekovej zásielke, prípadne bude dodaná s preukazateľnou vadou, má zákazník nárok podať reklamáciu.
  • 9.2 Reklamácia objednanej služby musí byť uplatňovaná písomne mailom na mailovej adrese  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  bez zbytočného odkladu, najneskor však do 5 dní od čerpania služby.
  • 9.3 Poskytovateľ je povinný oznámiť stanovisko k uplatnenej reklamácii najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.
  • 9.4 Poskytovateľ nenesie todpovednoať za poškodenie zásielky doručovateľom.  Pri poškodení zásielky doručovateľom je potrebné si uplatňovať reklamáciu priamo u doručovateľa (Slovenská pošta, kuriérska služba.) 
 10. Záverečné ustanovenia
  • 10.1 Práva a povinnosti ktoré nie sú pokryté týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými platnými právnymi predpismi.
  • 10.2 Záväznou objednávkou Objednávateľ potvrdzuje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa. 
  • 10.3 Nadobudnutie účinnosti týchto Všeobecných zmluvných podmienok je od 1.07.2008, transformovaním pôvodných Obchodných podmienok platných od 1.1.2006.
Posledná úprava Piatok, 25 Marec 2011 13:05